Halvårsbokslut – nuläget är din vägvisare mot dina mål

För att du ska kunna göra en bra plan och prioritera rätt saker så att du och ditt företag når satta mål, är det viktigt att först förstå vart du står idag. Att skapa en ärlig bild av vart du står, inte sämre än det situationen är men heller inte bättre är en viktig utgångspunkt.

Ett tips till dig är att varje halvår göra ett halvårsbokslut där du besvarar följande frågor:

  • Vad har jag gjort bra det senaste halva året?
  • Vad ska jag fortsätta att göra?
  • Vad ska jag sluta att göra?

Använd semestertider (sommarsemester eller jul- och nyårssemester) att reflektera över dessa frågor. Detta ger dig perspektiv på vad du har gjort och åstadkommit, samt kraft och underlag för vad du skall prioritera nästa halvår.

Lycka till!