LÅT 2014 BLI DITT FÖRETAGS MEST VÄLLYCKADE ÅR!

En viktig framgångsfaktor för en företagare är att sätta mål.

Mål är som magneter!

Klara, tydliga, mätbara mål är en viktig del av affärsplaneringen och kopplade till företagets mission och vision.

AP

Det gäller att få till den positiva kniptångseffekten. Genom att ta fram din mission och vision identifierar du vad som driver dig och ditt företagande.

Mission
Din mission får du fram genom att ställa följande frågor: Var är din mission, din dröm, vad är det du önskar uppnå – vad är ditt syfte?

Vision
En vision är det du önskar skapa – ett stort och attraktiv mål. Du får fram din vision genom att ställa följande fråga: Vad är det du önskar skapa – som ett stort och attraktivt mål?

Att jobba med dina mål
För att lyckas med dina mål behöver du följa de tre stegen:

  1. Sätta mål
  2. Planera och arbete mot målen
  3. Ständigt förankra och följa upp målen

1. Hur sätter vi målen
Mål ska vara tydliga och mätbara. Målen är steg på väg mot visionen.

Sätt mål för till för exempel 3 mnd, 6 mnd, 1 år, 2 år etc. Sätt mål kring de parametrar som är viktiga för din verksamhet! Till exempel utbildningstillfällen för ett utbildningsföretag, antal anställda för ett konsultföretag etc.

Sätt mål för dig själv och för ditt företag.

Bryt ned målen!
Bryt ned målen till mindre enheter periodiserat per månad, per vecka eller per dag!

2. Hur planera och arbetar vi mot målen
Gör en affärplan som tar dig framåt. Viktiga komponenter i en affärsplan är strategier som beskriver HUR du tar dig mot målen. Planen ska också innehålla aktiviteter, och många aktiviteter.

3. Hur vi ständigt förankrar och följa upp målen
Du kan förankra målen genom att:

  • Rita eller skriva målen så vi har de framför oss och kan titta på de varje dag
  • Berättar och pratar om våra mål
  • Planerar 3 aktiviteter varje dag som för oss mot våra mål.

Följ upp målen regelbundet, dvs. titta på det resultat du uppnår. tänk på vad du ska följa upp, när, hur och vem som ska göra det. Gör en plan för detta redan när du tar fram målen.

Har du några frågor kring processen att sätta och nå mål är det bara att ta kontakt.

Jag kör worshops för företag där jag leder de igenom processen.