Den moderna entreprenören

Den moderna entreprenören arbetar för att han har en mission och arbetar för att det är ger honom stor tillfredställelse och han vet att han bidrar till en bättre värld, för sig själv och andra.

Även om han är entreprenör har han fokus på att njuta av sin frihet och säkra sin egen hälsa. För honom gäller helheten, arbete och privatlivet går hand i hand, och att det ena inte förtar det andra.

Han är öppen för möjligheter, ser förändringar och problem som möjligheter och en del av verkligheten. Han tycker om att samarbeta med andra och hitta olika ”win win” situationer. Han önskar glädje och kärlek och vet att han behöver ge för att få.

Vägen är målet – balans i livet
Den moderna entreprenören vet att vägen är målet. Att det är han som kontrollerar ditt företag och inte blir styrd av det. Han sätter inte åt sidan livet för att sedan kunna njuta, han önskar att vägen är njutbar.
Den moderna entreprenören lever i balans, han värdesätter och respekterar sin fritid på samma sätt som sitt arbete och därmed låter dessa båda få plats i livet.

Lugn med fokus på målet – utan stress
Den moderna entreprenören arbetar lugnt och metodiskt framåt och vet att snabbhet ofta tar bort kvaliteten, som är mycket viktigt för att bygga ett starkt och vinstdrivande företagande. Han har fokus på strategier. När han känner stress vet han att han är på fel väg och hittar orsaken till stressen och eliminerar denna.

Attityd för framgång
Den moderna entreprenören älskar sitt arbete och han blir bra på det han gör och förstår att passionen driver honom att lära mer och ständigt utvecklas och öka sin kompetens. Han har fokus på sina styrkor och är duktig på att knyta till sig andra för att fylla ut sina svagheter. Han är en teamplayer och värdesätter teamet och alla som kompletterar hans kompetens och kunnande.
Den moderna entreprenören känner sig själv och sina förmågor. Han är jordnär och utvärderar varje dag sin verksamhet utifrån vad som verkligen händer och vad han vill ska hända. Han har fokus på sitt mål och säkrar att han varje dag tar steg i den riktning han önskar. Han är medveten om det som har varit och är fokuserad på nuet, och omfamnar det han kan göra i nuet, båda med teknologi och marknadens mognad. Han är alert och redo att ta i tu med nya saker när de är mogna. Den moderna entreprenören är flexibel och leds av strategier som ger honom framgång. Om han behöver ändra riktning så gör han det och tillpassar sig den nya situationen. Han förstår och accepterar att det är det som kunderna önskar och behöver som är god service.Han har en attityd baserat på att han vet att livet är orättvist, problem kommer, att göra fel är mänskligt och de som gör bra saker vinner. Han har perspektiv på sig själv och sitt företagande och har en god porsjon humor. Han är en obotlig optimist.

Planer och mål
Den moderna entreprenören har planer och följer denna. Han vet vart han står, vad han är duktig på och vart han är på väg och hur kan kommer dit. Har är förberedd och utvärderar och uppdaterar sin plan kontinuerligt. Han är fast bestämt på att följa sin plan och fokuserad på sina mål. Han har en klar bild av sin resa och sin framtid. Han är medveten om att mycket kan distrahera honom, men han återgår till sin plan och sina mål så fort som möjligt.

Disciplin och struktur – resultatorienterad
Den moderna entreprenören är disciplinerad med det han jobbar med. Han är dedikerat till att genomföra det han planerar i sin kalender, han följer sina löften, mot andra och sig själv. Han vet att disciplin lönar sig och ger honom belöningar i form av resultat. Han är ordning och reda hemma och på jobbat. Han använder därför inte onödig tid på att hitta saker. Han vet att det är effektiv och ger större resultat.
Den moderna entreprenören är resultatorienterad. Han fokuserar inte på växt men på vinst och vitalitet. Han fokuserar på värde och kvalitet. Han önskar att ständigt förbättra sin verksamhet och sitt resultat utan bekostning av friheten och det privata livet. Han ger inte avkall på excellens och vet att excellens kan leda till att han växer och att hans verksamhet växer.

Människor – beroende och partnerskap
Den moderna entreprenören är medveten om att han är beroende av många människor. Han vet att han inte är stark ensam och att det är tillsammans med sina samarbetspartners, anställda, kunder, leverantörer och andra som resultatet skapas. Han är alltid redo att skapa nya samarbeten och partnerskap för att skapa nya ”win win” situationer. Det handlar inte om långvariga samarbeten, men kortsiktiga och aktivitetsorienterade för att uppnå satta mål och resultat. Han vet att genom samarbete kan han förbättra sin marknadsföring eller sitt erbjudande, nå nya prospekt och kunder för mindre kostnad och kan skapa nya och större resultat för sin egen och sin partners verksamhet.